top of page

Privatumo Politika

UAB “Elymus” privatumo politikoje yra pateikta informacija, kokius juridinių asmenų duomenis bei asmeninio pobūdžio duomenis lankytojas gali mums suteikti naudodamasis šia internetine svetaine. Mūsų internetinėje svetainėje esančios nuorodos į trečiųjų šalių internetinius tinklalapius nėra šios privatumo politikos objektas.

1.     Informacijos rinkimas

1.1. Duomenys „Susisiekite“ formoje renkami atsakymo į užklausą tikslais:
1.2. Vardas; Pavardė; Įstaiga; El. pašto adresas; Telefono numeris.
1.3. Užpildydami mūsų internetinėje svetainėje esančias atitinkamas registracijos formas, Jūs suteikiate mums teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų atstovaujamo juridinio asmens duomenis ir Jūsų asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje privatumo politikoje.

2.     Asmeninės informacijos naudojimas

2.1. Įsipareigojame niekada neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
2.2.1. jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
2.2.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
2.3. Suteikdami asmeninę informaciją Jūs taip pat suteikiate mums leidimą susisiekti su Jumis paštu, telefonu ar el. paštu.
2.4. Jūs turite teisę susipažinti su kaupiamais duomenimis, kuriuos pateikėte mūsų internetinio tinklalapio formose, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis. Siekdami sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis surinkome ar gavome ir kokiems gavėjams jie teikiami ar buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus arba ar visi Jūsų asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, galite kreiptis į mus šios privatumo politikos 2.6.1. ir 2.6.2. punktuose nurodytais būdais. Gavę tokį Jūsų paklausimą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos atsakysime, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi ir pateiksime prašomus duomenis.
2.5. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atitinkamai mums pranešdami nesutikti su mūsų bendrovės privatumo politika ir nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Jūs esate iš anksto informuotas(-a) ir sutinkate, kad Jums užpildžius ir išsiuntus mūsų internetinėje svetainėje patalpintas formas, Jūs sutinkate ir su bendrovės privatumo politika. Jei nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų panaudoti šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais, prašome mums jų neteikti.
2.6. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:
2.6.1. įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu Suvalkų g. 5-1, LT-03106, Vilnius;
2.6.2. išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu elymus@elymus.ltiš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso.
2.7. Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti.
2.8. Jūs esate iš anksto informuotas(-a) ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu Jūsų pateiktais duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

3.     Saugumo politika

3.1. Bendrovė įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones Jūsų duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie jų, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4.     Slapukų naudojimas

4.1. Bendrovės interneto svetainėje norime pateikti Jums pritaikytą informaciją ir funkcijas. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies) – maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalius identifikacijos numerius, kurie yra perduodami iš interneto svetainės į Jūsų kompiuterį (įrenginį). Slapukus naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį mūsų interneto svetainės lankytoją, ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką.
4.2. Jūs turite galimybę pasirinkti, norite ar nenorite priimti slapukus. Apsilankius bendrovės internetinėje svetainėje, pamatysite pranešimą, informuojantį apie slapukų naudojimą bei prašantį duoti sutikimą. Jums nepažymėjus, kad sutinkate dėl slapukų naudojimo, slapukai nebus naudojami. Jūs taip pat galėsite išjungti slapukus, naudodami savo internetinės naršyklės nustatymus. Jei išjungsite slapukus savo naršyklėje arba kitu būdu, Jūs negalėsite visa apimtimi pasinaudoti kai kuriomis internetinės svetainės funkcijomis.

5.     Pakeitimai

5.1. Jei bus reikšmingų privatumo politikos pakeitimų, visi pakeitimai bus išdėstyti šios privatumo politikos naujausioje versijoje ir/arba atskiru pranešimu internetinėje svetainėje.
5.2. Jeigu turite klausimų ar manote, kad šioje privatumo politikoje nėra atsakyta į Jums rūpimus klausimus, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@labochema.lt

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. gruodžio21 d.

bottom of page